Nagrody

Nagrody, stypendia i wyróżnienia to momenty dodające mi skrzydeł:
  • Nagroda Rektora UAM;
  • Fundacja Rodziny Kulczyków: Stypendium dla najlepszych doktorantów;
  • Nagroda w ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;
  • Stypendia naukowe.