Szkoła Praktyka Psychologii Dzieci Młodzieży dla Specjalistów

Oferty szkoleniowe

Szkolenie z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych regulujących relacje rówieśnicze  (LEGO®, układanki mozaikowe, klocki konstrukcyjne)

Szkolenie dla rodziców.

1) Nagradzanie i karanie dziecka
2) Elektronika w życiu dziecka
3) Zdrowie psychofizyczne dziecka
4) Balans w życiu dziecka
5) Obowiązki dziecka
6) Napięcia emocjonalne rodziców