Produkty

Puszka. Dobre rozmowy na ważne tematy

dr Magdalena Wegner-Jezierska

To atrakcyjna i prosta w formie pomoc, która doskonale sprawdzi się podczas zajęć treningu umiejętności społecznych, lekcji wychowawczych, socjoterapii, terapii indywidualnej czy rodzinnych dyskusji w domu. Publikacja ta oparta jest na formule pracy znanej jako „puszka Pandory”, która powstała z myślą o młodych ludziach w wieku 12-20 lat.

W skład zestawu wchodzą: zeszyt z instrukcją, wskazówkami dla moderatora grupy oraz komentarzem do każdego z omawianych zagadnień; 360 pytań dotyczących 12 ważnych tematów, takich jak m.in.: emocje, rodzina, zdrowie psychiczne i fizyczne, cele, związki,odmienność (niepełnosprawność, choroby), media społecznościowe, nękanie, śmierć; zestaw startowy z 30 zasadami dobrej dyskusji; puszka do samodzielnego złożenia, z której uczestnicy zajęć losują pytania.

Na czym polega praca z „Puszką”?
Członkowie grupy kolejno losują pytania, odczytują je na głos, a następnie odpowiadają na nie. Moderator podtrzymuje dyskusję, dopytując, podając w wątpliwość, zwracając się do pozostałych członków grupy po odpowiedzi.

Zajęcia z wykorzystaniem „Puszki” to nie tylko nauka dyskusji czy trening wypowiadania się na forum grupy, ale także sposób na zintegrowanie uczniów, nauka mentalizacji oraz tolerancji i szacunku wobec innych punktów widzenia.

KAN - Karty Aktywności Nastolatków
dr Magdalena Wegner-Jezierska

KAN - Karty Aktywności Nastolatków powstały z myślą o pracy terapeutycznej z młodzieżą powyżej dziesiątego roku życia i młodymi dorosłymi. Mogą być wszechstronnie wykorzystywane na zajęciach indywidualnych i grupowych w klasie, w grupie czy na terapii. Karty są w większości uniwersalne i mogą być także stosowane w pracy z osobami dorosłymi.

Przeznaczone są dla:
• psychologów,
• psychoterapeutów,
• nauczycieli,
• wychowawców klas,
• pedagogów,
• doradców zawodowych,
• coachów,
• trenerów zarządzania czasem, zasobami.

Do czego służą karty KAN?
KAN wspomagają analizę tego, na co młody człowiek poświęca swój czas i jakie dzięki temu zaspakaja potrzeby. Tematyka kart obejmuje poszukiwanie balansu i optymalnego wyważenia pomiędzy czasem poświęcanym na naukę, obowiązki i na odpoczynek; czasem, który spędza się w samotności i bycia z innymi ludźmi. Jest punktem wyjścia do tworzenia map aktywności, planowania swojego czasu, a także rozmowy o trudnościach i emocjach jakie towarzyszą poszczególnym działaniom.

Co zawiera pudełko?
• 50 kart ilustrujących AKTYWNOŚCI i obszary zaangażowania nastolatków (np. aktywny odpoczynek, nauka, imprezy, sport). Na rewersie każdej karty znajduje się lista POTRZEB, które dzięki danej aktywności mogą być realizowane.

• Książeczkę-Instrukcję, która zawiera wskazówki do szeregu ćwiczeń z obszaru terapii psychologicznej, treningu umiejętności społecznych (TUS), socjoterapii oraz orientacji zawodowej.

Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

dr Magdalena Wegner-Jezierska

Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas.

Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację.

Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia lekcji. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów.

Skrypty przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od profilu swojego wykształcenia.

Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej

dr Magdalena Wegner-Jezierska

Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej to 50 ćwiczeń zebranych w 9 obszarach tematycznych:

1. INTEGRACJA MIĘDZYOSOBOWA - propozycje ćwiczeń integrujących klasę szkolną

2. EMOCJONALNOŚĆ CZŁOWIEKA - pośród ćwiczeń do wykonania uczniowie znajdą zarówno trening relaksacji, jak i zadania ułatwiające walkę ze stresem

3. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - pośród narzędzi komunikacyjnych uczniowie nauczą się korzystać z komunikatów JA, poznają podstawy aktywnego słuchania oraz dokonają analizy komunikatów pozawerbalnych służących budowaniu relacji

4. ASERTYWNOŚĆ - stanowcze, ale łagodne i bezpośrednie wyrażanie swoich opinii, obrona własnych praw w relacjach z innymi oraz umiejętność stawiania granic i reagowania na krytykę to tylko niektóre fragmenty mapy asertywności, z którą będą pracować uczniowie

5. KONFLIKT I METODY JEGO ROZWIZYWANIA - w tej części scenariuszy uczniowie zapoznają się z podstawowymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz stosowaniem różnych typów argumentacji

6. MENTALIZACJA - to z kolei zbiór przeznaczony do ćwiczenia umiejętności rozumienia perspektywy innych osób

7. ORGANIZACJA CZASU - scenariusze pokazujące, jak nauczyć młodzież przejmować odpowiedzialność za swoje wybory, dystrybucję czasu, planowanie i osiąganie zamierzonych celów

8. ZDROWIE PSYCHICZNE - scenariusze powstałe z przekonania, że podstawowa wiedza o życiu psychicznym, symptomach zaburzeń, drogach poszukiwania pomocy w kryzysie jest niezbędna każdemu nastolatkowi

9. ROZWÓJ OSOBISTY - zadania zaproponowane w scenariuszach mają na celu uświadomić, że osobowość młodego człowieka będąca w procesie kształtowania się może i powinna ulegać świadomym, celowym zmianom, aby osiągać kształt pożądany przez nich samych.

Scenariusze zostały przygotowane są z myślą o pracy z młodzieżą zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i specjalnie planowanych warsztatów lub treningów umiejętności społecznych. Zajęcia z proponowanymi materiałami może przeprowadzać wychowawca, ale też pedagog lub psycholog szkolny bądź trener treningu umiejętności społecznych.

Przedsiębiorcza Puszcza, czyli ekonomia dla dzieci młodszych

Izabela Cytlak, Zuzanna Koczorowska, Julia Kwaśny, Aleksandra Jędrzejczyk, Zuzanna Kicka

"Przedsiębiorcza Puszcza, czyli ekonomia dla dzieci młodszych" to innowacyjny materiał edukacyjny, który nadaje się zarówno do aktywnej nauki w klasie, jak i wartościowej zabawy w domu. Ekonomiczny słowniczek w przyjazny i przystępny sposób pomoże dzieciom zrozumieć trudne zagadnienia dotyczące finansów i przedsiębiorczości. Losy Jeża Juliana i jego przyjaciół zachęcają do przemyśleń, z których dzieci mogą wyciągnąć mądre wnioski.

Ekonomiczne wyzwania pozwolą przełożyć teoretyczną wiedzę na praktyczne działania związane z zarządzaniem pieniędzmi i przedsiębiorczością. Książka zawiera także przydatne wskazówki dla rodziców, nauczycieli oraz opiekunów, między innymi dotyczące kieszonkowego, oszczędzania, włączania najmłodszych w zarządzanie domowym budżetem a także propozycje zabaw rozwijających przedsiębiorcze postawy.

Narzędziownik ekonomiczny

Izabela Cytlak, Zuzanna Koczorowska, Julia Kwaśny, Aleksandra Jędrzejczyk, Zuzanna Kicka

„Narzędziownik ekonomiczny” dedykowany jest nauczycielkom i nauczycielom pracującym z młodszymi dziećmi. Intuicyjnie przeprowadzają nauczycieli i dzieci przez świat zagadnień związanych z ekonomią. „Narzędziownik ekonomiczny” stanowi inspirację do prowadzenia zajęć, a zawarte w nim materiały dydaktyczne, gry, zabawy, narzędzia projektowe dla edukacji są nieocenioną pomocą w projektowaniu pracy z dziećmi. Dzięki tej publikacji możemy łączyć naukę z zabawą oraz z łatwością podejmować trudne niekiedy tematy związane z pieniędzmi.

Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia

dr Magdalena Wegner-Jezierska

Poradnik dla rodziców i opiekunów.
Co możesz zrobić, aby dać swojemu maluszkowi dobrą bazę wychowawczą już od urodzenia? Jak komunikować się z maleństwem, aby zbudować prawidłową więź? Co powinno zawierać mądre wychowanie, aby ustrzec się problemów z zachowaniem dziecka w przyszłości? Czego unikać i jakie błędy popełniają najczęściej rodzice małych dzieci? Na te i wiele innych pytań odpowiada autorka książki Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia.

Szkoła macierzyństwa

dr Magdalena Wegner-Jezierska

Szkoła macierzyństwa podpowiada, jak radzić sobie z trudnościami natury emocjonalnej (krzyk, depresja okołoporodowa) oraz logistycznej (propozycja biznesplanu dla mam).

Zawiera także krótkie ćwiczenia do samodzielnego wykonania, pomagające w uporządkowaniu wewnętrznego świata i poznaniu na nowo siebie jako kobiety i mamy jednocześnie.