Oferta

dr Magdalena Wegner-Jezierska

To forma pomocy w sytuacji, kiedy chcesz wstępnie rozpoznać problematyczne kwestie, zasięgnąć opinii, porady, skonsultować czy określone zachowania leżą w normie czy też wymagają pomocy psychologa lub innego specjalisty.

To forma pomocy psychologicznej, gdzie ustalane są oraz realizowane tzw. cele terapii, w zależności od potrzeb i trudności lub deficytów zauważanych u dziecka lub u młodzieży, a także młodych dorosłych.

Dotyczą głównie sytuacji, kiedy rodzice w trakcie rozwodu nie mogą wspólnie wypracować porozumienia dotyczącego kontaktów z dzieckiem. Mediacje prowadzę także dla rodzin, które nie wymagają terapii, lecz pomocy w uzgodnieniu konfliktowych kwestii. 

To forma kształtowania umiejętności funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej przez wspólną pracę nad budową z klocków LEGO®, w określonej, zmiennej w czasie roli grupowej. Metoda ta jest popularną formą pracy terapeutycznej w Wielkiej Brytanii, opracowaną przez angielskiego neuropsychologa dziecięcego Daniela LeGoff’a.

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest metodą terapeutyczną, opartą na dowodach, mającą na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Nastolatkowie mają okazję w bezpiecznych warunkach budować umiejętności, które ostatecznie wpłyną na jakość ich relacji w codziennym życiu, warunkującą bycie szczęśliwym i spełnionym w tej ważnej sferze.

Terapia funkcji poznawczych to proces poprawy różnych funkcji umysłu, takich jak pamięć, uwaga, czy planowanie. Zajęcia dedykowane są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, poszukujących najskuteczniejszych dróg uczenia się adekwatnych dla siebie, chcących nauczyć się, jak się uczyć języków obcych, przedmiotów ścisłych, szybkiego czytania czy sprawnego notowania.

W wielu sytuacjach rodzice lub placówka, do której uczęszcza dziecko potrzebuje zaświadczenia o udziale w terapii, wskazówek do pracy z dzieckiem lub opinii w konkretnym temacie. Opinie wykonuję także na zlecenie sądu w celach procesowych, jako biegła sądowa.

W Gabinecie Psychologicznym Zaprzyjaźnieni prowadzę szkolenia z obszaru pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą metodą treningu umiejętności społecznych oraz LEGO based Therapy. Szkolę specjalistów a także rodziców.