Nasi specjaliści

IMG_2405

dr Magdalena Wegner-Jezierska

Założycielka Gabinetu Psychologicznego oraz Szkoły Praktyka Psychologii Dzieci i Młodzieży ZAPRZYJAŹNIENI. Psycholog, terapeutka dzieci i młodzieży

W ZAPRZYJAŹNIONYCH zajmuję się konsultacjami psychologicznymi, terapią psychologiczną dziecka oraz nastolatka, pomocą w kwestiach wychowawczych. Prowadzę lub superwizuję grupy treningu umiejętności społecznych, grupy LEGO based Therapy. Szkolę specjalistów oraz rodziców w ramach Szkoły Praktyka Psychologii Dzieci i Młodzieży.

mgr Ilona Koczorowska

psycholog kliniczna w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI​

W pracy przyświeca mi idea stworzenia bezpiecznej i otwartej relacji z dziećmi opartej na uważnym słuchaniu, zrozumieniu i zaufaniu jako bazy do trenowania umiejętności życiowych. W końcowym zamyśle ma to przygotować dzieci do poradzenia sobie z różnymi sytuacjami w domu, na podwórku, jak i w szkole.

biz_2467
biz_2534_2

mgr Agnieszka Kardasz-Sopel

pedagog, trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

W pracy terapeutycznej aktywizuję moją drugą pasję, jaką jest muzyka. Od siódmego roku życia kształciłam się muzycznie. Potrafię grać na trzech instrumentach i stąd pomysł na połączenie muzyki i miłości do osób z niepełnosprawnościami. Udało mi się to za sprawą muzykoterapii, którą miałam okazję prowadzić zarówno we Wrocławiu jak i w Poznaniu. 

mgr Katarzyna Babka

pedagog, trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

W pracy z dziećmi, najnowsze odkrycia ze świata neuronauki pomagają mi stworzyć środowisko nauczania i uczenia się przyjazne mózgowi. Z kolei ostatnie badania nad związkiem mikrobtoiy z mózgiem wykazują, jak niezwykle istotne jest spojrzenie na człowieka w aspekcie globalnym. 

biz_3195
Zdjęcie Anna Seiffert

mgr Anna Seiffert

pedagog, trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej z 17-letnim stażem i mam wiele szczęścia, że mogę robić to, co lubię. Nadrzędnym celem mojej pracy jest troska o powierzone dzieci. Wszelkie starania związane z wzbogacaniem własnego warsztatu pracy skierowane są na uzyskanie jak najlepszych efektów pracy w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

mgr Zuzanna Jezierska

trenerka TUS, edukatorka i naukowczyni społeczna w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

W pracy z dziećmi i młodzieżą przyświeca mi cel zapewnienia młodemu człowiekowi możliwości uczenia się przez działanie i zabawę. Chętnie wchodzę w bezpośrednie relacje z młodzieżą, motywując i inspirując do zmian i osiągania osobistych celów. W Gabinecie Psychologicznym “Zaprzyjaźnieni” wykorzystuję doświadczenie uzyskane jako trenerka TUS, nauczycielka języków obcych, koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych oraz jako badaczka w obszarsze edukacji obywatelskiej i metodologii nauczania.

Zuzanna_Jezierska_photo
biz_3300

Julia Jezierska

trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Praca z najmłodszymi to moje marzenie od zawsze. Staram się rozumieć dzieci i traktować je z należnym im szacunkiem i cierpliwością, jednocześnie korzystać z wiedzy neuropsychologicznej i pedagogicznej, aby jak najlepiej wspomagać je w rozwoju.

Alicja Malujda

trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Z pasją angażuję się w pracę kół naukowych Uniwersytetu, gdzie prowadzę prace badawcze, aktywnie uczestniczę w projektach społeczno-naukowych i występuję na konferencjach związanych z edukacją antydyskryminacyjną i szeroko rozumianą tematyką psychopedagogiczną dzieci.

biz_3160
biz_2493

Zuzanna Koczorowska

trenerka TUS w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Staram się być zawsze uważna na potrzeby dzieci i młodzieży. Chcę wspomagać najmłodszych na drodze rozwoju na różne sposoby. Angażowanie mojej twórczej strony osobowości w kontakcie bezpośrednim oraz w przygotowaniach materiałów do pracy i edukacji to moja droga zawodowa.