Nasz zespół

poznaj nas!

dr Magdalena Wegner-Jezierska

założycielka Gabinetu Psychologicznego oraz Szkoły Praktyka Psychologii Dzieci i Młodzieży ZAPRZYJAŹNIENI. Psycholog, terapeutka dzieci i młodzieży

Nazywam się Magdalena Wegner-Jezierska. W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia. Na tym samym wydziale, 5 lat później, uzyskałam tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Przez ponad dwadzieścia lat, obok pracy praktycznej, zajmowałam się kształceniem studentów, obecnie nadal spełniam się w roli dydaktyka prowadząc kursy dla specjalistów, a także rodziców. Moje szkolenia uzyskały w 2017 roku patronat rzecznika praw dziecka pana Marka Michalska. Jestem członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moim zamiłowaniem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Od ukończenia studiów pracuję indywidualnie oraz grupowo z najmłodszymi oraz nastolatkami w obszarze wsparcia psychologicznego, terapii indywidualnej, socjoterapii, treningów asertywności, umiejętności społecznych, interpersonalnych i in. 

Z bardzo dobrymi wynikami ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, a także Neuropsychologię Kliniczną Dziecka przy Instytucie CBT w Warszawie oraz Terapię Psychologiczną Dzieci i Młodzieży, w nurcie poznawczo-behawioralnym, przy CBT w Warszawie. Jestem certyfikowanym trenerem treningu umiejętności społecznych, trenerem LEGO® based Therapy Training for Autism (Autism Research Centre, University of Cambridge) oraz certyfikowanym terapeutą Empathy Dolls. Posiadam także kwalifikacje do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pomocy psychologicznej dla par.

W obszarze dziecięco – młodzieżowym służę swoją wiedzą i doświadczeniem w roli biegłej sądowej. Biorę udział w konferencjach oraz wydarzeniach społecznych dotyczących kwestii zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jestem autorką „Szkoły macierzyństwa” (Wyd. W Drodze, 2015), „Wychowania maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia” (Wyd. Harmonia, 2017), „Scenariuszy z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej” (Wyd. Harmonia, 2020) oraz „Scenariuszy z zakresu wspierania kompetencji emocjonalno- społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej” (Wyd. Harmonia, w toku wydawniczym) i Kart Aktywności Nastolatków (Wyd. HEIM,  2022) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jestem mamą sześciorga dzieci (ur. 1999, 2002, 2006, 2009, 2013, 2016 r.). Bycie w codziennej roli rodzica, dobrze weryfikuje wiedzę teoretyczną i daje mi niezliczone bogactwo doświadczeń.

W ZAPRZYJAŹNIONYCH zajmuję się konsultacjami psychologicznymi, terapią psychologiczną dziecka oraz nastolatka, pomocą w kwestiach wychowawczych. Prowadzę lub superwizuję grupy treningu umiejętności społecznych, grupy LEGO based Therapy. Szkołę specjalistów w ramach Szkoły Praktyka Psychologii Dzieci i Młodzieży.

_DSC6937a — kopia_Easy-Resize.com

mgr Paweł Ziegenlaub

psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Nazywam się Paweł Ziegenlaub. Jestem psychoterapeutą w nurcie Analizy Transakcyjnej (w trakcie szkolenia), pedagogiem i socjoterapeutą.

Od 12 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pomagając w trudnościach i wspierając ich w rozwoju. Jestem autorem i współtwórcą licznych projektów edukacyjno-kulturalnych oraz profilaktycznych.

Jestem absolwentem kierunków humanistycznych, terapeutycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ukończyłem kursu TA 101 (akredytowany przez EATA oraz ITAA) oraz Studium Analizy Transakcyjnej. Obecnie uczę się w 4 letniej Szkole Psychoterapii w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Cenię sobie 9 lat współpracy z Pracownią Socjoterapeutyczną AMICI w Poznaniu, w której, w oparciu o autorskie programy, prowadziłem grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, szkołę dla rodziców, konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych oraz współtworzyłem projekty profilaktyczne.

Miałem przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami na wszystkich etapach edukacyjnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum i liceum. Spotykaliśmy się podczas warsztatów grupowych, porad i konsultacji indywidualnych, w procesie psychoedukacyjnym, zajęć socjoterapeutycznych, autorskich projektów łączących profilaktykę i sztukę.

Inspiruje mnie i porusza odkrywanie zasobów w drugim, możliwości rozwoju i wsparcia. Ważny jest dla mnie człowiek w relacji, w której możemy odkrywać siebie w postawie Ja – ok, Ty – ok. Wspieram osoby, które chcą dokonać zmian w życiu, rozwijać się, zwiększyć świadomość funkcjonowania na płaszczyźnie zachowania, myśli, emocji oraz pragną budować satysfakcjonujące relacje. Pasjonuje mnie również praca grupowa, warsztatowa i projektowa, w której stawiam na wyobraźnię i wymianę doświadczeń.  

W swojej pracy odkrywania ludzi spoglądam na nich wielowymiarowo, stąd potrzeba ciągłego rozwoju w poszukiwaniu języka rozumienia siebie i innych. Edukacyjne doświadczenie wzbogaciłem o specjalności w zakresie: terapii pedagogicznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (kurs I i II stopnia), Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (kurs instruktorski – dr Detlef Kappert, Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen) oraz Pozytywnej Dyscypliny.

W ZAPRZYJAŹNIONYCH udzielam wsparcia dzieciom i nastolatkom oraz dorosłym, prowadzę również grupy rozwojowe i terapeutyczne. Zapraszam do kontaktu.

mgr Ilona Koczorowska

psycholog kliniczna w Gabinecie Psychologicznym
ZAPRZYJAŹNIENI

Psycholog kliniczna i certyfikowana specjalistka terapii uzależnień z ponad 20 – letnim doświadczeniem w zawodzie. W pracy zawodowej zajmowałam się poradnictwem, psychoedukacją, profilaktyką oraz terapią w zakresie trudności wynikających z bieżącej sytuacji klientów, a także ich życiowych doświadczeń.

Pracowałam z osobami dorosłymi oraz młodzieżą ze znaczącymi deficytami w dostosowaniu społecznym w różnych obszarach i doświadczającą w związku z powyższym poważnych problemów psychologicznych.

Powyższa praktyka oraz nieustanna uważność na realia dzisiejszego życia wraz z pasjonowaniem się psychologią dzieci i młodzieży, uświadomiły wagę pracy z najmłodszymi w trosce o higienę ich życia psychicznego dla pełnego i pięknego rozwoju.

W pracy przyświeca mi idea stworzenia bezpiecznej i otwartej relacji z dziećmi opartej na uważnym słuchaniu, zrozumieniu i zaufaniu jako bazy do trenowania umiejętności życiowych. W końcowym zamyśle ma to przygotować dzieci do poradzenia sobie z różnymi sytuacjami w domu, na podwórku, jak i w szkole.

mgr Katarzyna Babka

w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Nazywam się Katarzyna Babka. W 2006 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku pedagogika o specjalnościach: rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Następnie ukończyłam wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 Moim prawdziwym zamiłowaniem stało się odkrywanie neuroróżnorodnego świata osób w spektrum autyzmu. Ukończyłam w związku z tym Edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz uzyskałam dwa certyfikaty z zakresu Treningu umiejętności społecznych (TUS).

Przez ponad piętnaście lat zajmowałam się wspieraniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych etapach rozwoju. Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne, a także rozwijające umiejętności i zainteresowania młodych ludzi. W swojej pracy przemycałam swoją pasję do koni, fotografii i sztuki. Tworzyłam zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych, metody projektów,  kamishibai, uważności oraz pracy z lękiem i złością w oparciu o założenia terapii poznawczo – behawioralnej. Wykorzystywałam aktywne metody pracy doskonaląc nieustannie swój warsztat pracy.

Od 11 lat szczególnie intensywnie studiuję najtrudniejszy zawód świata, czyli rodzicielstwo. Jako mama dwójki dzieci sprawdziłam w praktyce, że najważniejszą zasadą w relacji z dzieckiem jest wzajemny szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Aby sprostać codziennym wyzwaniom szczególnie interesują mnie różne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, sposoby rozwiązywania problemów oraz budowanie w dziecku poczucia własnej wartości i samodzielności.

W obecnych czasach niezwykle istotne jest rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacji, budowania współpracy i wrażliwości na drugiego człowieka. Moje osobiste zainteresowania przekładają się na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy zawodowej stąd bliskie są mi idee Porozumienia Bez Przemocy (NVC) czy Pozytywnej Dyscypliny.  W pracy z dziećmi, najnowsze odkrycia ze świata neuronauki pomagają mi stworzyć środowisko nauczania i uczenia się przyjazne mózgowi. Z kolei ostatnie badania nad związkiem mikrobioty z mózgiem wykazują, jak niezwykle istotne jest spojrzenie na człowieka w aspekcie globalnym. Jesteśmy jednym z wielu puzzli w układance świata, ale każdy z tych małych elementów tworzy razem wspaniały obraz.

W ZAPRZYJAŻNIONYCH zajmuję się prowadzeniem grupy LEGO based Therapy.

Zuzanna Koczorowska

stażystka w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Zuzanna jest studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz trenerką umiejętności społecznych. Zuzia ma bogate doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z najmłodszymi. Prowadziła cykl warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalne, była wolontariuszką, a później liderką Akademii Przyszłości.

Aktywnie działa w kołach naukowych Uniwersytetu, zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach o tematyce psychopedagogicznej na rzecz dzieci.

Zuzanna to niezwykle ciepła  i uważna w kontaktach z dziećmi osoba. W ZAPRZYJAŹNIONYCH wspiera najmłodsze grupy terapeutyczne LEGO based Therapy oaz grupy treningu umiejętności społecznych młodszych nastolatków. Jest także współprowadzącą grupy TUS z elementami matematyki „Przygotowanie do szkolnej przygody”.

Julia Jezierska

trenerka TUS, stażystka w Gabinecie Psychologicznym ZAPRZYJAŹNIENI

Julia jest studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz trenerką umiejętności społecznych. Swoje doświadczenia w pracy z dziećmi zbierała zarówno jako przyboczna gromady zuchowej, w Akademii Przyszłości, jak i na licznych stażach w przedszkolach i szkołach. 

Julia ma zacięcia naukowe, uczestniczy jako prelegentka w konferencjach naukowych, angażuje się w prace badawcze.
Jest stypendystką naukową oraz zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach o tematyce psychopedagogicznej na rzecz dzieci.

Julia kocha prace z najmłodszymi, a one darzą ją sympatiąi zaufaniem. W ZAPRZYJAŹNIONYCH wspiera najmłodsze grupy terapeutyczne LEGO based Therapy oraz grupy młodszych nastolatków w treningu umiejętności społecznych.