Odbiorcy wykładów i szkoleń

Odbiorcy wykładów i szkoleń, którzy zaufali mojej wiedzy i doświadczeniu:
  • Kuratorium Oświaty i Wychowania (Poznań oraz Delegatura)
  • Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Poznaniu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
  • Kadra Kierownicza Zakładów Penitencjarnych
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  • Specjaliści psycholodzy, terapeuci; uczestnicy specjalistycznych konferencji naukowych
  • Kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli
  • Rodzice
  • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych