OFERTA SZKOLENIOWA

TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych regulujących relacje rówieśnicze
(LEGO®, układanki mozaikowe, klocki konstrukcyjne)
V edycja

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie psychologów, pedagogów oraz trenerów pokrewnych dziedzin (a także studentów w.w. kierunków) do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla grup dziecięcych i młodzieżowych z uwzględnieniem nowych metod terapii grupowej wykorzystujących klocki LEGO®, konstrukcyjne oraz układanki mozaikowe.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest aktywną formą warsztatową, włączającą uczestników do testowania na sobie metod pracy. Prezentacja umożliwia zapoznanie się z teoretycznymi założeniami koncepcji rozwojowych oraz metodyki treningu umiejętności społecznych. Dyskusja umożliwia podzielenie się doświadczeniami oraz wnioskami z działań praktycznych. Udostępnione materiały wspomogą pracę praktyczną uczestników.

Czego możesz oczekiwać od udziału w szkoleniu:

1. Rzetelnej wiedzy, popartej wieloletnią praktyką, z zakresu psychologii z obszaru, w którym porusza się trener TUS.
2. Umiejętności tworzenia atrakcyjnych scenariuszy do zajęć.
3. Wypróbowania na sobie ćwiczeń, które w przyszłości zaproponujesz dzieciom i młodzieży.
4. Uzyskania wskazówek skąd czerpać inspiracje do zajęć.
5. Zapoznania się z metodami klockowymi (praca w rolach) włączającymi dzieci do grupy (play included), regulującymi relacje rówieśnicze, poszerzającymi zdolności mentalizacji oraz kontrolę emocjonalną uczestników treningu.
6. Odpowiedzi na twoje pytania związane z treningami od psychologa-praktyka w tej dziedzinie.

Informacje ogólne

Termin szkolenia: 7.04.2024 r. oraz 14.04.2024 r. (dwie niedziele)

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Piłsudskiego 104/3. Gabinet Psychologiczny ZAPRZYJAŹNIENI, dr Magdalena Wegner-Jezierska

Liczba godzin: 20 godzin szkoleniowych (sobota - niedziela, w godzinach 9.00-16.30). W trakcie szkolenia przewidziana jest jedna półgodzinna przerwa oraz dwie 15 minutowe, nie przewiduje się przerwy obiadowej.

Liczba osób w grupie szkoleniowej: do 12 osób (minimum 9 osób)

Informację o chęci udziału w szkoleniu wraz z zaświadczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 złotych bezzwrotnej zaliczki, proszę kierować na adres mailowy: gabinet@zaprzyjaznieni.pl

Opłaty

 • Cena dwudniowego szkolenia (blok I i II): 1200 zł
 • Uczestnictwo wyłącznie w bloku I: 600 zł (klasyczny TUS)
 • Uczestnictwo wyłącznie w bloku II : 700 zł (metody klockowe: LEGO®, udział z pominięciem bloku I wyłącznie dla trenerów TUS)
 • Rezerwacja miejsca w grupie: wpłata na konto bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł.
  Pozostała część kwoty powinna zostać przelana do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Za udział w szkoleniu, na życzenie uczestnika, wystawiona zostanie faktura.

Nr konta: mBank Biznes: 21 1140 2004 0000 3702 7761 7813

W tytule wpłaty proszę podać: „Imię i nazwisko, szkolenie TUS, zaliczka” lub „Imię i nazwisko, szkolenie TUS, opłata”.

PROGRAM

Dzień 1

BLOK I

 • Rozwój człowieka w obszarze społecznym. 
 • Umiejętności społeczne, a kompetencje społeczne – podstawy definicyjne warsztatu pracy.
 • Analiza zadań rozwojowych w okresie dzieciństwa i dorastania w różnych koncepcjach.
 • Deficyty rozwojowe, ich źródła, obszary wsparcia, metody terapeutyczne.
 • Warsztat TUS: metody łamania lodów, integracja.

BLOK II

 • Metodyka pracy TUS.
 • Cele terapeutyczne do realizacji metodą treningu. umiejętności społecznych.
 • Zadania trenera TUS, organizacja pracy, zagadnienia praktyczne.
 • Warsztat TUS: konwersacja, praca na pomocach określonego typu.

BLOK III

 • Zajęcia treningowe- przegląd metod.
 • Warsztat TUS: Team work.
 • Scenariusze i materiały do pracy metodą TUS.

BLOK IV

 • Warsztat TUS: przygotowanie scenariusza zajęć dla grup określonego typu.
 • Sytuacje trudne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzień 2

BLOK I

 • Metodyka LEGO®.
 • Warsztat TUS: metoda LEGO® based Therapy, praca w rolach, włączanie dzieci i młodzieży do grupy.

BLOK II

 • Scenariusze, materiały, pomoce – przegląd i wymiana doświadczeń.

BLOK III

 • Praktyka w treningu umiejętności społecznych z wykorzystaniem metod klockowych.
 • Warsztat TUS: metoda klocków konstrukcyjnych.
 • Warsztat TUS: metody mozaikowe.

BLOK IV

 • Dyskusja, zakończenie spotkania.