zaprzyjaźnieni

opiniowanie

W wielu sytuacjach rodzice lub placówka, do której uczęszcza dziecko potrzebuje zaświadczenia o udziale w terapii, wskazówek do pracy z dzieckiem lub opinii w konkretnym temacie. Opinie wykonuję także na zlecenie sądu w celach procesowych, jako biegła sądowa.