Pacjenci w liczbach

Wszystkie działania ukierunkowane są na to, aby profesjonalnie i skutecznie wesprzeć moich pacjentów
W naszych grupach pracuje i pracowało dotąd ponad 200 dzieci i młodzieży
0 +
Z pomocy psychologicznej oraz terapii indywidualnej skorzystało już ponad 700 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
0 +