OFERTA SZKOLENIOWA

Przemoc rówieśnicza w szkole. Profilaktyka i strategie działania w środowisku

Szkolenie dla kadry pedagogicznej w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry pedagogicznej szkoły do całościowych działań antyprzemocowych w grupie rówieśniczej na terenie szkoły oraz do adekwatnych działań interwencyjnych w sytuacji trudnej.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie on line, z wykorzystaniem prezentacji. W trakcie szkolenia możliwe będzie przesyłanie pytań, na które zostaną udzielone odpowiedzi.

Informacje ogólne

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Piłsudskiego 104/3. Gabinet Psychologiczny ZAPRZYJAŹNIENI, dr Magdalena Wegner-Jezierska

Liczba godzin: 2 godziny szkoleniowe

Liczba osób w grupie szkoleniowej: do 50 osób

Opłaty

  • Koszt: 500 zł brutto – godzina szkoleniowa.
  • Po szkoleniu zostanie wystawiona faktura do uregulowania, w kwocie 1 tys. zł brutto za dwugodzinne szkolenie.
  • Jeżeli liczba uczestników szkolenia przekroczy 50 osób, koszt każdego dodatkowego uczestnika to 50 zł za 2 godziny szkoleniowe.

Nr konta: mBank Biznes: 21 1140 2004 0000 3702 7761 7813

W tytule wpłaty proszę podać: „Imię i nazwisko, szkolenie TUS, zaliczka” lub „Imię i nazwisko, szkolenie TUS, opłata”.

Program:

  1. Zjawisko przemocy rówieśniczej w szkole (zakres, metody badania zjawiska na terenie szkoły,obszary przemocy i formy przemocy).

  2. Zadania rozwojowe dzieci i młodzieży, a doświadczenie przemocy.

  3. Konsekwencje nękania (obszar indywidualny, społeczny, edukacyjny).

  4. Role i ich zadania w sytuacji przemocy rówieśniczej.

  5. Profilaktyka: metody, obszary działania, programy profilaktyczne, praca z dziećmi i młodzieżą

  6. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy