zaprzyjaźnieni

trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

Na czym polega?

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest metodą terapeutyczną, opartą na dowodach, mającą na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.

Nastolatkowie mają okazję w bezpiecznych warunkach budować umiejętności, które ostatecznie wpłyną
na jakość ich relacji w codziennym życiu, warunkującą bycie szczęśliwym i spełnionym w tej ważnej sferze.

Grupa treningu umiejętności społecznych odbywa swoje spotkania w sali treningowej Gabinetu Psychologicznego ZAPRZYJAŹNIENI, w Poznaniu przy ulicy Piłsudskiego 104/3
(I piętro).

Cykl zajęć obejmuje 8 dwugodzinnych spotkań (2 razy w miesiącu).

Różnica wieku uczestników w jednej grupie to maksymalnie 3 lata (okres szkoły średniej). Efektywność zajęć warunkuje udział tych samych osób w całym cyklu spotkań, dlatego ważne jest, aby dbać o obecność na każdych zajęciach.

Spotkania mają charakter grupowy

liczba osób w grupie nie przekracza 10 uczestników i nie jest mniejsza niż 4 osoby

Przez cały cykl spotkań, pracę grup superwizuje Magdalena Wegner-Jezierska dr n. hum., psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener treningu umiejętności społecznych 
oraz trener LEGO® based Therapy Training for Autism.

Materiały do zajęć dostarcza prowadząca.

Tematyka

Tematyka spotkań dotyczy umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych w obszarze werbalnym, jak i pozawerbalnym,
 w świecie realnym – w kontaktach face to face, jak i w świecie wirtualnym – w kontaktach online.

Każde spotkanie zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności społecznych oraz wymaga praktycznego udziału każdego nastolatka w zadaniach indywidualnych oraz grupowych.